Visszatérítési szabályzat

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében 14 napon belül jogosult vagy indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Te vagy az általad megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
Az elállási jogodat a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatod. Ha elállási/felmondási jogoddal élni kívánsz, elállási/felmondási szándékodat tartalmazó egyértelmű nyilatkozatodat köteles vagy eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

ANTAL Corporation Kft.
Cím: 1133 Budapest, Tutaj u. 6/A. 5/4.
Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 6.
Telefon: +36 20 494 8464
e-mail: mindpublishinghungary@gmail.com

Határidőben gyakorlod az elállási/felmondási jogod, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldöd elállási/felmondási nyilatkozatod. Ha elállsz a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén nem térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Utánvétes készpénzes fizetés esetén +200 Ft kezelési díjat számolunk fel. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásod adod; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Téged semmilyen többletköltség nem terhel. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy nem igazoltad, hogy azt visszaküldted: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Köteles vagy számunkra
a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatod közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldöd a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Te viseled. Kizárólag akkor vagy felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.