Adatkezelési Tájékoztató

1. Az ANTAL Corporation Kft. a www.mindkiado.hu weboldal működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók megrendelést leadók (továbbiakban Érintett) adatait kezeli.

A tájékoztató célja, hogy a személyes adataidnak kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről átlátható és részletes tájékoztatást adjunk.
A weboldal működtetőjeként, tiszteletben tartjuk az online látogatók adatvédelemhez fűződő jogait, és tisztában vagyunk a gyűjtött információk védelmének fontosságáról. Az adatok kezelésével összefüggésben tájékoztatunk, a Honlapon kezelt személyes adataid kezelése körében, a követett elvekről és gyakorlatáról, valamint jogaidnak gyakorlásának módjáról és lehetőségeidről.
A Honlap használatával, adataid önkéntes megadásával, megrendeléseid elküldésével, adott esetben a regisztrációval elfogadod az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárulsz az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.
Jelen adatkezelési tájékoztató a weboldalon keresztül történő adatkezelésekre vonatkozik: https://www.mindkiado.hu
Kérjük, hogy körültekintően olvasd tovább tájékoztatónkat.

2.  Jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzé tevő vállalkozás adatai elérhetőségei
Cég neve: ANTAL Corporation Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Tutaj u. 6/A.
Képviseli: Antal Lívia
Telefonszám: +36 20 494 8464
E-mail: mindpublishinghungary@gmail.com
Weboldal: www.mindkiado.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-273041
Adószám: 14067107-2-41 

3.  Adatkezelés célja, módja, jogalapja
Az adatkezelés célja a www.mindkiado.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A rendelkezésünkre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek házhoz szállítása, kapcsolattartásra céljára, illetve ha feliratkozol hírlevélre, akkor hírlevél küldésre és az esetlegesen a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk és kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az önkéntes hozzájárulásod alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs tartalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése és a jogaidnak védelme.
Az ANTAL Corporation Kft. a megadott személyes adatokat az e pontokban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adataidat harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Minden olyan esetben, ha az adataidat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra szeretnénk felhasználni, erről tájékoztatunk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásodat kérjük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számodra, hogy az adataid felhasználását megtiltsd.
A ANTAL Corporation Kft. –részére megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeljük.
A ANTAL Corporation Kft. a www.mindkiado.hu weboldalon megadott személyes adataidat nem ellenőrizzük. A megadott adatok hitelességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármelyik e-mail címed megadásakor egyben felelősséget vállalsz azért, hogy a megadott e-mail címed megadásakor kizárólag Te magad veszed igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra való tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekor összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.  Személyes adatokat az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjtjük
4.1.  A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok
A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatunk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha élsz valamelyik említett jogoddal.
Amennyiben a mindkiado.hu weboldalon keresztül nem vásárolsz, csak látogatója vagy, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Rád, amennyiben marketing célú hozzájárulást adsz számunkra.
A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben az alábbiakban tájékoztatunk.

4.2.  Kapcsolatfelvétel
Érdeklődés végett e-mailben, vagy telefonon kérdéssel fordulsz hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhetsz a weboldalról.
Kezelt adatok: A kapcsolatfelvétel során megadott adataid.
Az adatkezelés időtartama: Az adataidat csak a kapcsolatfelvétel lezárultjáig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

4.3.   Regisztráció a weboldalon
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. adataidat újabb vásárláskor nem kell ismét megadni, mert a rendszer felismer és betölti az előzőekben már megadott adataidat). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.
Kezelt adatok: Az Érintett nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a   megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja: Az önkéntes hozzájárulásod, amit a regisztrációddal adsz meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

4.4.  Megrendelés leadása, feldolgozása
A megrendelésed és ez által a szerződés teljesítése érdekében szükséges az adataid megadása, annak kezelése és feldolgozása.
Kezelt adatok: A megrendelő nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. Cég esetén a székhely címét, adószámát. Esetlegesen szállítási címet.
Amennyiben rendelést adtál le a mindkiado.hu weboldalon, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

4.5.   A számla kiállítása
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Kezelt adatok:     Név, cím, jogi személy esetén adószám is.
Az adatkezelés időtartama:        A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

4.6.   Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.
Kezelt adatok:     Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

5.  Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben panasszal fordulsz hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.
Kezelt adatok: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.
Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.
Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordul panasszal az a személyes és önkéntes döntésed, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

6.  A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok
A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.
Kezelt adatok A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.
Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni szükséges, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.
Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

7.  Marketing célú adatkezeléseknél, adatokat az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjtjük
7.1.   A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámjainkat, akcióinkat, tájékoztatóinkat, szolgáltatásainkat tartalmazza. A hírlevél igénybevétele során az általad megadott adatokat kezeli.
Kezelt adatok:  Név, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja: Az önkéntes hozzájárulásod, amit a hírlevélre történő feliratkozásoddal adsz meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

7.2.   Remarketing
Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.
Kezelt adatok: A lentiekben található cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.
Az adatkezelés időtartama: Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:
Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/
Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

8.  További adatkezelések
Amennyiben további adatkezelést kívánunk végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújtunk az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi hátteréről és jogalapjáról, az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről és az adatkezelés időtartamáról).
Tájékoztatunk arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

9. A személyes adatokat megismerők köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás címzettjei
9.1.   Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése:   KBOSS.hu Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye:           1031 Budapest, Záhony utca 7.
Az adatfeldolgozó telefonszáma:   +36 30 354 4789
Az adatfeldolgozó e-mail címe:       info@szamlazz.hu
Az adatfeldolgozó weboldala:          https://www.szamlazz.hu/
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

9.2.   Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése:      B-Balance Könyvelőiroda
Az adatfeldolgozó székhelye:              1145 Budapest, Komócsy u.5
Az adatfeldolgozó telefonszáma:      +36 30 224 9464
Az adatfeldolgozó e-mail címe:          bolvari@b-balance.hu
Az adatfeldolgozó weboldala: –
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

9.3.   Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói:
A címzett megnevezése:           DPD Hungária Kft.
Az címzett székhelye:                 1158 Budapest, Késmárk u. 14/b
Az címzett telefonszáma:         +36 1 501 6262
Az címzett e-mail címe:            ugyfelszolgalat@posta.hu
Az címzett weboldala:                https://www.dpd.com
A címzett megnevezése:           FoxPost Zrt.
Az címzett székhelye:                  3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Az címzett telefonszáma:          +36 1 999 0369
Az címzett e-mail címe:                        –
Az címzett weboldala:               –
A címzett megnevezése:            Magyar Posta Zrt.
Az címzett székhelye:                  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az címzett telefonszáma:          +36 1 767 8200
Az címzett e-mail címe:              ugyfelszolgalat@posta.hu
Az címzett weboldala:                 www.posta.hu
A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

9.4.   Weboldal karbantartással kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése:   RackForest Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye:           1132 Victor Hugo u. 11.5.em. B05001.a.
Az adatfeldolgozó telefonszáma:    +36 1 211 0044
Az adatfeldolgozó e-mail címe:        info@rackforest.hu
Az adatfeldolgozó weboldala:          www.rackforest.hu

9.5.   Személyes adatok tárolására irányuló adatkezelés
Az adat tároló megnevezése:           RackForest Kft.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:  1132 Victor Hugo u. 11.5.em. B05001.a.
Telefonszám:                                 +36 1 211 0044
E-mail cím:                                    info@rackforest.hu
Weboldal:                                      www.rackforest.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

10. Az adatkezelés során megillető jogaid
Az adatkezelés időtartamán belül a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetnek meg:
• a hozzájárulás visszavonásának joga
• személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
• helyesbítéshez való jog
• adatkezelés korlátozása,
• törléshez való jog
• tiltakozáshoz való jog
• hordozhatósághoz való jog.
Amennyiben jogaiddal élni kívánsz, az azonosításoddal jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Személyeddel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adataid megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő adataidról egyébként is kezel), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetővé tesz az adatkezeléseddel kapcsolatos panaszra a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben a vásárlónk voltál és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretnéd magadat azonosítani, az azonosításhoz kérjük, add meg rendelési azonosítódat is. Ennek felhasználásával, mint vásárlót be tudunk azonosítani.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

10.1.   A hozzájárulás visszavonásának joga
Bármikor jogosult vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulásod visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük, azonban vedd figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk feléd teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha tartozásod áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adataidat a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

10.2.   A személyes adatokhoz való hozzáférés
Jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
• a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapj és
• a következő információkról az Adatkezelő tájékoztasson:
◦ az adatkezelés céljai;
◦ a  kezelt személyes adataid kategóriái;
◦ információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adataidat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
◦ a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
◦ Jogod van kérelmezni az Adatkezelőtől a vonatkozó személyes adataid helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
◦ a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
◦ ha az adatokat nem Tőled gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
◦ az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Személyedre nézve milyen várható következményekkel bír.
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy azonosításod követően e-mailben juttatja el számodra a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezel, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókodba belépve tudod a kezelt személyes adataidat megtekinteni és ellenőrizni.
Kérjük, hogy kérelmedben jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kérsz hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéred.

10.3.  Helyesbítéshez való jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adataidat.

10.4.   Adatkezelés korlátozásához való jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• Vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
• az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését bármely okból (például azért mert a számodra a jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéred, hanem azok felhasználásának korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• tiltakozol az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a jogos indokaiddal szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztat.

10.5.   Törléshez – elfeledtetéshez való jog
Jogosult vagy arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adataidat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
• Visszavonja a hozzájárulásod és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• Tiltakozol a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
• a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta a kezelt személyes adataidat, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy kérelmezted a szóban forgó személyes adataidra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek feléd követelése áll fenn és azt még nem teljesítetted, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

10.6.   Tiltakozáshoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataid jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságoddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a személyes adataid e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozol a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.7.   Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az önkéntes hozzájárulásodon alapul, joga van arra, hogy kérd az Adatkezelőtől, hogy az általad az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát a rendelkezésedre, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheted, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

10.8.   Automatizált döntéshozatal
Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki Rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely személyedre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:
• Személyed és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely jogaidnak és szabadságaidnak, valamint jogos érdekeidnek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• a személyed kifejezett hozzájárulásán alapul.

11. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés
Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

12. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor a személyes adataiddal dolgoznak.

13. Jogorvoslati lehetőségek
Jogaidat az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatod:
Adatkezeléseddel kapcsolatos kérdéseiddel, illetve észrevételeiddel fordulj a ANTAL Corporation Kft.-hez az alábbiakban megadott elérhetőségeken.
Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 6.
E-mail cím: mindpublishinghungary@gmail.com
Amennyiben úgy véled, hogy az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmedet, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet
Levelezési cím:              1363 Budapest, Pf. 9.,
E-mail cím:                    ugyfelszolgalat@naih.hu
Tájékoztatunk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmed, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthatsz bíróság előtt.

14. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatást küld számodra, az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:
• a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
• azon jogáról, hogy kérelmezheted az Adatkezelőtől a Rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhatsz a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheted az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
• hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod,
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
• arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy köteles vagy-e a személyes adataidat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
• az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és személyedre nézve milyen várható következményekkel bír.
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül, hozzá is kell járulnod.
A jelen dokumentum a MindKiadó weboldal működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

15. Definíciók
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

16. Az adatkezelés főbb irányadó jogszabályai
GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);
Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;
1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről;
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről; 2000. évi C. törvény a számvitelről.